Rò rỉ hình ảnh hai máy tính bảng tiếp theo của LG V700 và V400
Vừa qua, FCC đã thông qua hai mẫu máy tính bảng: V700 và V400 của LG, cả hai đều là máy tính bảng Wi-Fi dual-band với khả năng kết nối Bluetooth.