Tốc độ Wi-Fi trên iPhone 2019 sẽ được cải thiện tốt hơn

Bên cạnh thiết kế với notch tai thỏ nhỏ gọn hơn, iPhone 2019 của Apple dự kiến sẽ mang lại những thay đổi lớn. Một trong số đó có thể là tốc độ Wi-Fi được cải thiện.