Samsung sẽ giới thiệu smartphone hỗ trợ 5G vào năm 2019

Samsung đã xác nhận sẽ giới thiệu smartphone hỗ trợ 5G vào năm 2019. Đây có thể là smartphone sở hữu tốc độ truy cập Internet nhanh nhất vào năm sau.