Kế hoạch củng cố vị trí Nokia trên thị trường trong tương lai của HMD

Nokia trở lại và đạt được những thành công đáng kể. Doanh số bán hàng của công ty liên tục tăng trưởng trong thời gian qua và HMD Global còn muốn nhiều hơn nữa.