Google hoan nghênh việc Microsoft chuyển sang Chromium, nhưng Mozilla thì không

Microsoft đang chuyển trình duyệt Edge sang trình duyệt mã nguồn mở Chromium của Google. Động thái này có nghĩa là Edge sẽ tương thích tốt hơn với các trang web và Microsoft cũng có thể đóng vai trò nhất định trong việc xây dựng mã cơ bản của trình duyệt Chrome, đảm bảo nó hoạt động tốt hơn trên Windows 10.