DxOMark sẽ có những sự thay đổi về tiêu chí đánh giá camera trên smartphone

Với sự thay đổi không ngừng về camera trên smartphone, sắp tới trang DxOMark sẽ có những sự thay đổi về tiêu chí đánh giá camera trên smartphone.