Qualcomm giới thiệu cảm biến vân tay siêu âm mới với khả năng bảo mật tốt hơn

Nhận diện vân tay trong màn hình ở thời điểm hiện tại có khá nhiều hạn chế và Qualcomm đã phát triển thế hệ thứ 2 với nhiều cải tiến.