Người nổi tiếng, nhân viên Samsung dùng iPhone để quảng cáo điện thoại Samsung

iPhone quả là chiếc smartphone có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bằng chứng là những người nổi tiếng được trả tiền để quảng cáo Samsung – thương hiệu hiếm hoi có thể “bằng vai phải lứa với Apple” lại dùng iPhone để đăng tin quảng cáo. Thậm chí, ngay cả những nhân viên quản lý kênh truyền thông của Samsung cũng làm điều tương tự.