Apple phát hành danh sách các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất vào năm 2018

Những cái tên vẫn quen thuộc nhưng năm nay một số ứng dụng, game đã có sự bứt phá để dẫn đầu.