Shutterstock công bố những xu hướng sáng tạo thống trị năm 2019

Có rất nhiều cân nhắc thú vị cho các chiến dịch của bạn truyền thông và thiết kế được Shutterstock công bố. Thảo luận về dự báo xu hướng sáng tạo năm 2019, Giám đốc tiếp thị của Shutterstock, Lou Weiss cho biết “Ngay cả những chuyên gia sáng tạo tài năng nhất đôi khi cũng cần những gợi ý để lấy cảm hứng cho dự án tiếp theo của họ và báo cáo xu hướng sáng tạo của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ điều đó”.

Cùng TCN đón xem những xu hướng sáng tạo thống trị năm 2019 được Shutterstock công bố thông qua bài viết dưới đây.

Shutterstock công bố những xu hướng sáng tạo thống trị năm 2019
Nguồn : https://marketingai.admicro.vn/infographic-shutterstock-cong-bo-nhung-xu-huong-sang-tao-thong-tri-nam-2019/