Từ nay doanh nghiệp đã có thể lên lịch tự động bài đăng video trên Instagram

Cuối tháng trước, Instagram đã lặng lẽ cập nhật API của mình để đem tới những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Từ nay, doanh nghiệp đã có thể lên lịch tự động bài đăng video trên Instagram của mình thay vì công việc thủ công như trước.