20 mẫu thiết kế nút Banner truyền cảm hứng cho các thương hiệu

Với rất nhiều chi tiết cần xem xét khi tạo quảng cáo Banner, thiết kế nút trên Banner được nhìn nhận như một khía cạnh khá quan trọng. Trên thực tế, tầm quan trọng của thiết kế nút trong các Banner trực tuyến là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng là những yếu tố thiết yếu dẫn tới sự tương tác. Vị trí, màu sắc, kích thước và lời gọi hành động của nút sẽ phần nào quyết định việc lôi kéo mọi người nhấp vào quảng cáo hay không.