Samsung Galaxy Watch: Mẫu đồng hồ thông minh đối thủ xứng tầm của Apple Watch

Samsung Galaxy Watch vừa bán ra tại Việt Nam với mức giá rất hấp dẫn. Đây sẽ là mẫu đồng hồ thông minh đối thủ xứng tầm của Apple Watch.