Apple “đùng đùng” tuyên bố không trình làng MacBook Air

Trong khi iFan đang trông ngóng từng ngày thì Apple “đùng đùng” tuyên bố không trình làng MacBook Air vào tháng 6.