Hàng lỗ nhỏ trên bàn phím gắn cho iPad có tác dụng gì?

Đã bao giờ bạn nhận thấy hay tự hỏi hàng lỗ nhỏ trên bàn phím gắn cho iPad có tác dụng gì hay chưa?