Infographic: Bàn phím máy tính của chúng ta bẩn đến mức nào?

Bàn phím máy tính hay laptop là một vật dụng mà rất nhiều người trong chúng ta sử dụng chúng mỗi ngày và xem chúng như người bạn trong công việc của mình. Nhưng bạn có biết, bàn phím nhìn sạch sẽ là thế, nhưng chúng chúa bao nhiêu vi khuẩn chưa?

Ngay say đây, infographic này sẽ giúp bạn thấy được vì sao chúng ta cần vệ sinh bàn phím đấy. Bấm vào ảnh để xem lớn hơn!


Biên tập bởi Tech Funny