Huawei Mate 20 Pro mới chính thức có thêm màu Fragrant Red và Comet Blue

Vào chiều ngày 10 tháng 1, Huawei Mate 20 Pro mới đã chính thức có thêm 2 tùy chọn màu sắc mới đẹp mắt là Fragrant Red và Comet Blue. Cả 2 đều có tùy chọn RAM 8GB và 256GB lưu trữ.