Apple nhắn nhủ khách hàng sắm sửa iPhone mới ngay trên màn hình khóa

Để kích cầu người dùng khi mùa mua sắm cuối năm đã tới, Apple vừa thực hiện một điều mà họ chưa từng làm trước đây, đó là nhắn nhủ khách hàng sắm sửa iPhone mới ngay trên màn hình khóa.