Instagram thử nghiệm tính năng “lưu bản nháp”

Bạn đang viết một bài muốn đăng trên Instagram, thật không may giữa chừng bạn bận một công việc nào đó buộc bạn phải lựa chọn giữa hủy bài đăng và đăng khi bài chưa hoàn chỉnh. Có lẽ Instagram đã nhận ra điều này và đang thử nghiệm một tính năng mới.
Instagram thử nghiệm tính năng “lưu bản nháp”

Cũng giống như email, bạn sẽ có thể lưu lại bản dự thảo đang viết dở trên Instagram và sau đó quay lại chỉnh sửa hoàn thiện hơn trước khi đăng. Khi bạn nghĩ ra nhiều bài viết nhưng bạn lại chưa muốn đăng nó lên, bạn chỉ cần lưu các bản nháp lại và gửi đi sau này.

Mặc dù bây giờ Instagram mới bắt đầu thử nghiệm tuy nhiên, hãy cùng hy vọng tính năng này sẽ thành công và sớm ra mắt trong một tương lai không xa.

  • Instagram sắp ra mắt tính năng mới: Stories
  • Instagram cập nhật thêm tính năng mới dành cho người dùng

Nguồn: