Nổi bật :

Google vừa bổ sung một tính năng tìm kiếm mới rất hữu ích cho người dùng

Google đang điều hành nhiều dịch vụ có nhiều người sử dụng hằng ngày như Google Drive, Documents, Gmail, YouTube, Photos... Và người dùng thường có một lượng lớn dữ liệu được lưu trữ trên các dịch vụ này và Google hiện đang giúp họ dễ dàng tìm kiếm chúng hơn.

Theo trang Ubergizmo, khi người dùng sử dụng tính năng Google Search họ sẽ thấy xuất hiện một tab mới gọi “Personal”. Tab mới sẽ cho phép người dùng nhanh chóng tìm kiếm các nội dung họ đã lưu trữ trên các dịch vụ của Google

Tab mới này được đặt ở cùng vị trí với các tab News, Images và Shopping. Sau khi được chọn, Tab mới sẽ tự động thu hẹp truy vấn tìm kiếm thành nội dung cá nhân của người dùng.

Sau đó, họ sẽ thấy kết quả bao gồm thư Gmail, các sự kiện trên lịch và nhiều thứ khác từ tài khoản đã đăng nhập của họ. Những người đang tìm kiếm hình ảnh có thể khai thác sâu hơn trong Google Photos hoặc ngay lập tức mở một kết quả hình ảnh theo yêu cầu.

Tab Personal của Google hiện đang hoạt động cho hầu hết người dùng trên web và các phiên bản trên smartphone.

 
Biên tập bởi Nguyễn Hà Nam