Lưu trữ miễn phí 15GB lưu trữ trên cả Drive, Gmail và Google+

'Mọi thứ đã dễ dàng hơn khi các sản phẩm Google của bạn cùng hỗ trợ cho nhau - bạn có thể thêm tệp Drive vào trong thư điện tử hay chia sẻ một bức ảnh từ Drive lên Google+. Khi trải nghiệm này trở nên thống nhất hơn, lưu trữ riêng rẽ không còn nhiều ý nghĩa', Clay Bravo, Giám đốc sản phẩm của Google vừa cho biết trong một đăng tải blog thông báo sự thay đổi này.

Với không gian lưu trữ thống nhất mới này bạn có thể lưu trữ thoải mái nhưng gì và ở đâu bạn muốn. Do đó về lý thuyết bạn có 15G tệp được lưu trữ trên Gmail, nhưng không thể lưu ở bất cứ đâu nữa, hay 5GB trên Gmail, 9GB trên Google Drive và một vài bức ảnh treo trên Google+.

Trước đây bạn bị giới hạn lưu trữ trên Gmail là 10GB, và 5GB cho Google+ và Google Drive. Bạn cũng không thể nâng cấp lưu trữ Gmail quá 25GB. Thông báo khả năng lưu trữ mới này đã cho phép bỏ qua những giới hạn này.

Google cũng đã cập nhật trang lưu trữ Google Drive. Trang mới có một biểu đồ tròn chia sự lưu trữ cá nhân riêng trên từng nền tảng, và cho phép truy cập dễ dàng để mua nhiều dữ liệu hơn. Người sử dụng có thể nâng cấp lên 100 GB lưu trữ, với chi phí 4,99 USD/tháng.