Youtube - Coca-Cola Summer TVC 2017 featuring Deepika Padukone

Videos :"Youtube - Coca-Cola Summer TVC 2017 featuring Deepika Padukone" được đánh giá là nội dung được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong ngày 21-04-2017, 01:47 tại Kênh Youtube với nhiều bộ từ khá lift elevator summer coca cola cocacola coke deepika deepika padukone deepikapadukone tvc ew tvc ew ad Coca Cola Summer TVC 2017 featuring Deepika Padukone.

Xu Hướng Youtube - The ‘Elevator TVC’ showcases how Coca-Cola helps break the ice between two strangers. Set in an elevator where our celebrity, Deepika Padukone gets stuck with a housekeeper. Coca-Cola comes to the rescue and then things just change. Watch the full TVC to know what happens next! #LiftTheFeeling
Youtube - Coca-Cola Summer TVC 2017 featuring Deepika Padukone

' - clip nóng, video, video hot...
Nguồn Youtube

Bình luận