Ước một đêm trăng trời nồng không gió

Nhớ ngày xưa Tú Xương
Ra đứng mom sông
Nhìn nước xoáy đò đầy mà hoảng hốt
Lang thang quãng vắng bờ đê

Nhìn ai chân thấp chân cao

Quang quang gánh gánh
Vạc kêu sạt cả đêm khuya

Cánh cò trắng sà đen mặt nước
Hết đông rồi vẫn bức sốt áo bông
Ước một đêm trăng trời nồng không gió
Nhìn ai chân thấp chân cao. Quang quang gánh gánh (Ảnh: dkn.tv)
Ta không có người vợ như ông
Để khóc rằng Duyên, rằng Nợ…
Cuối đời ta lang thang

Mỏi mệt quá đứng bên đời mà thở

Ước một đêm trăng

Trời nồng không gió

Một tô hủ tiếu chay

Ở một quán chờ…
Ước một đêm trăng. Trời nồng không gió (Ảnh: pinterest.com)
Ước làm ngọn tóc mai

Chẳng biết ngắn dài
Theo gió chướng đậu êm cành khế tím

Nghe tiếng cười
Âm ấm nắng xuân
Nở tím trời
Thao thiết dòng Ngân…
Nghe tiếng cười. Âm ấm nắng xuân (Ảnh: pinterest.com)
Anh Vũ
Ta là ai trong vũ trụ mênh mang này mà triệu năm vẫn thiết tha chờ đợi?
Thơ: Chưa ai đợi anh về!
Sau 14.500 giờ bay, Cơ trưởng người Việt tìm ra món quà quý giá và thực hiện nguyện ước của mình