Bubbles - Tinh chỉnh tùy biến giao diện và tạo chiều sâu cho các ô hội thoại trong ứng dụng Tin Nhắn

Bubbles là một tinh chỉnh mới giúp mang đến cho ứng dụng Tin nhắn trên các thiết bị iOS đã được jailbreak một cái nhìn hiện đại hơn bằng cách thêm cảm giác về chiều sâu cho các ô hội thoại và đi kèm khả tùy biến giao diện với ba chế độ Dark (tối), Light (sáng) và Black (đen).
Bubbles - Tinh chỉnh tùy biến giao diện và tạo chiều sâu cho các ô hội thoại trong ứng dụng Tin Nhắn

Các tùy chỉnh trong Bubbles:

Enabled: Bật / Tắt tinh chỉnh Bubbles
Dark (tối) / Light (sáng) / Black (đen): Tùy chọn màu nền cho ứng dụng Tin nhắn
Noctis Control: Chuyển đổi chế độ sáng / tối với Noctis
Light / Dark / Black Configuration: Cấu hình nâng cao cho các chế độ Sáng / Tối / Đen với nhiều tùy chỉnh như StatusBar Style (kiểu thanh trạng thái), Keyboard Style (kiểu bàn phím), Interaction Tint (thiết lập tone màu), Conversation List Cells (thiết lập tone màu riêng biệt), Backgrounds (tùy chỉnh nền), Navigation Bar (tùy chỉnh thanh điều hướng), Chat Bubble Backgrounds (tùy chỉnh ô hội thoại), Chat Bubble Text (tùy chỉnh nội dung tin nhắn), Chat Send Buttons (tùy chỉnh nút gửi), Chat Entry Field (Tùy chỉnh thông báo gửi tin nhắn thất bại) v.v...
Global Options: Thiết lập các cài đặt hệ thống như ảnh đại diện nhóm (Bật / Tắt), thông báo gửi tin nhắn, ứng dụng gợi ý trong tin nhắn v.v...
Backup / Restore / Reset: Sao lưu, khôi phục các thiết lập của tinh chỉnh
Hiện tại bạn có thể tải về và cài đặt miễn phí tinh chỉnh Bubbles từ kho lưu trữ Hackyouriphone, hoặc thêm thư viện của nhà phát triển vào Cydia qua liên kết phía dưới nhé.
TECHRUM.VN
Nguồn : http://www.techrum.vn/threads/bubbles-tinh-chnh-tuy-bin-giao-din-va-tao-chiu-sau-cho-cac-o-hi-thoai-trong-ng-dung-tin-nhan.200747/