Lỗi iMessage và cách sửa

Rõ ràng, người gửi biết tin nhắn đã được chuyển đi nhưng người nhận không biết về sự tồn tại của nó. Vậy lỗi iMessage là do đâu?

Khi bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc hình ảnh trên thiết bị iOS được kích hoạt iMessage, thiết bị của bạn sẽ kiểm tra với Apple để biết liệu người nhận có phải là người sử dụng iMessage hay không. Nếu đúng Apple sẽ ngăn tin nhắn và gửi nó thông qua iMessage. Còn trong trường hợp ngược lại, Apple sẽ gửi tin nhắn như một SMS hay MMS. Điều này thật tuyệt trừ khi bạn không sử dụng iOS nữa nhưng vẫn giữ số điện thoại. Trong một số tình huống, Apple vẫn nghĩ bạn là người sử dụng iMessage. Vì vậy, họ gửi bạn những tin nhắn iMessage dù bạn không thể nhận được chúng.

Làm thế nào để sửa lỗi iMessage trước khi bạn thay đổi điện thoại?

Nếu bạn vẫn là người sử dụng iPhone bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tắt iMessage trước khi thay đổi điện thoại. Hãy truy cập vào Settings > Messages và tắt iMessage. Sau đó vào Settings > FaceTime và đăng xuất.Sau khi hoàn thành việc tắt iMessage thì bất kì tin nhắn nào mà bạn gửi đến người sử dụng iPhone sẽ có màu xanh lá thay vì màu xanh lục của iMessage. Nhờ vậy, bạn có thể nhờ bạn bè gửi tin nhắn để kiểm tra việc Apple đã xử lý trước khi bạn thay đổi điện thoại.

Làm thế nào để sửa lỗi iMessage khi bạn không còn sử dụng iPhone?

Nếu bạn không không còn sử dụng iPhone hoặc nếu còn dùng nhưng việc tắt iMessage không phát huy hiệu quả bạn cần liên hệ với Apple để gỡ bỏ số điện thoại từ iCloud. Điều này có nghĩa bạn sẽ phải gọi điến trung tâm hỗ trợ của Apple với số điện thoại và mã iCloud và yêu cầu họ gỡ các thông tin hay sử dụng My Support Profile để hủy bỏ việc đăng ký thiết bị.