Bạn đang dùng loại bảo mật gì cho điện thoại của mình?

Các điện thoại di động trên thị trường hiện nay cho chúng ta nhiều giải pháp bảo mật khác nhau, từ vân tay, gương mặt, mống mắt cho đến mã PIN hay password chữ truyền thống.

Mời anh em chia sẻ loại bảo mật mà anh em đang sử dụng kèm lý do nhé. Riêng mình vẫn thích bảo mật bằng vân tay nhất vì tiện, nhanh và không cần làm gì khiến những người xung quanh chú ý. Cảm biến vân tay cũng dễ dàng xuất hiện trên nhiều thiết bị nên mức độ tiếp cận rộng rãi hơn nhiều.