Artifact bị đánh giá ‘Rất Tiêu cực’ sau một ngày ra mắt

Gần 75% phản hồi từ phía cộng đồng đang bày tỏ sự kém hài lòng với Artifact.