Làm sao để xem video Youtube khi đã khoá màn hình điện thoại?

Làm sao để xem video Youtube khi đã khoá màn hình điện thoại?

Thủ thuật 14-03-2019, 13:10

Đây là một thiết lập mặc định trên mọi thiết bị di động và smartphone, khoá màn hình (lock screen) đồng nghĩa với việc