Cách xem ảnh người khác trên Facebook dù bị ẩn, bị chặn

Cách xem ảnh người khác trên Facebook dù bị ẩn, bị chặn

Điện thoại 20-10-2016, 10:56

Ảnh bạn đã up lên Facebook dù có để chế độ ẩn, chế độ hạn chế, hay cả khi chặn một người nào đó thì họ vẫn có