Samsung giới thiệu thiết kế không tai thỏ và camera tích hợp bên dưới màn hình

Samsung giới thiệu thiết kế không tai thỏ và camera tích hợp bên dưới màn hình

Tin tức ICT 19-10-2018, 22:58

Chỉ mới hôm qua, chúng ta đã có thông tin về một xu hướng mới, một thiết kế không hề có tai thỏ và camera được tích hợp