Những điều người dùng mong chờ xuất hiện trên MacBook Pro 2019

Những điều người dùng mong chờ xuất hiện trên MacBook Pro 2019

Máy tính 4-03-2019, 18:40

Dù hiện tại MacBook Pro đã có độ hoàn thiện rất cao, nhưng Apple vẫn không ngừng tìm cách để nâng cấp dòng thiết bị