Tai nghe Galaxy Buds dễ sửa hơn Apple AirPods

Tai nghe Galaxy Buds dễ sửa hơn Apple AirPods

Thiết bị số 14-03-2019, 23:50

Sau khi ra mắt, iFixit đã tháo Galaxy Buds để xem 'nội tạng' bên trong. Theo chuyên trang 'mổ xẻ' thiết bị số nổi tiếng