Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp với trẻ nhỏ

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp với trẻ nhỏ

Thủ thuật 14-03-2019, 14:40

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp với trẻ rất quan trọng. Một nhân tố bạn cần cân nhắc đó là thị hiếu và sở thích của