Sự khác biệt giữa Mail và Outlook trên hệ điều hành Windows 10

Sự khác biệt giữa Mail và Outlook trên hệ điều hành Windows 10

Thủ thuật 17-04-2019, 12:30

 Mail hoàn toàn miễn phí và được cài sẵn trên tất cả phiên bản Windows 10. Mặc dù Mail là ứng dụng hoạt động độc lập