Bphone 2017 là smartphone không có virus, không tin nhắn spam, bảo mật nhất....

Bphone 2017 là smartphone không có virus, không tin nhắn spam, bảo mật nhất....

Điện thoại 8-08-2017, 16:41

Mã độc, tin nhắn spam, phần mềm tống tiền... đang trở thành nỗi ám ảnh trên nền tảng Android. Theo đó, Bphone 2017 là