iPhone XE sắp được đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt

iPhone XE sắp được đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt

Điện thoại 13-04-2019, 13:30

iPhone X sẽ là thiết bị OLED đầu tiên được Apple sản xuất tại Ấn Độ, hiện chuỗi cung ứng của Apple đã tiến hành lắp ráp