iPhone 8 có camera trước sau đều quay được video 4K tốc độ 60fps

iPhone 8 có camera trước sau đều quay được video 4K tốc độ 60fps

Điện thoại 4-08-2017, 08:32

iPhone 7 và 7 Plus cũng có thể quay video 4K nhưng chỉ là camera mặt sau với tốc độ 30fps, camera trước chỉ quay được