Bản cập nhật Windows 10 KB4493509 sẽ làm chậm hệ thống

Bản cập nhật Windows 10 KB4493509 sẽ làm chậm hệ thống

Tin tức ICT 14-04-2019, 11:00

Trên diễn đàn Reddit. người dùng cho biết máy tính họ đã bị chậm lại sau khi cập nhật. Trong lần khởi động đầu tiên,