Tìm hiểu về Confetti - cuộc thi hot trên cộng đồng mạng

Tìm hiểu về Confetti - cuộc thi hot trên cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng 14-03-2019, 21:50

Hiện nay rất nhiều người dùng trên Facebook thường xuyên nhận được những thông báo về trò chơi Confetti Vietnam vào