OMG 3Q: Triệu Vân xuất hiện, hoàn thiện Ngũ Hổ Tướng

OMG 3Q: Triệu Vân xuất hiện, hoàn thiện Ngũ Hổ Tướng

Game Mobile 25-01-2018, 13:53

Triệu Vân sẽ chính thức xuất hiện trong OMG 3Q vào phiên bản sắp tới, cùng với 3 danh tướng nổi tiếng khác của 3 phe