Hướng dẫn cách trải nghiệm tính năng quay phim màn hình trên Android Q Developer Preview Beta 1

Hướng dẫn cách trải nghiệm tính năng quay phim màn hình trên Android Q Developer Preview Beta 1

Thủ thuật 14-03-2019, 17:50

Người dùng Android Q beta hiện có thể trải nghiệm tính năng này bằng cách truy cập vào Settings -> System ->