Công nghệ màn hình Dynamic AMOLED có gì đặc biệt?

Công nghệ màn hình Dynamic AMOLED có gì đặc biệt?

Thiết bị số 14-03-2019, 17:30

Dynamic AMOLED là một công nghệ màn hình độc quyền, hoàn toàn mới do chính Samsung nghiên cứu và phát triển, công nghệ