Sony Electronics giới thiệu dòng máy chiếu giải trí tại gia chất lượng 4K HDR tại Việt Nam

Sony Electronics giới thiệu dòng máy chiếu giải trí tại gia chất lượng 4K HDR tại Việt Nam

Thiết bị số 16-03-2018, 16:30

Tập trung phát triển các tính năng trình chiếu vượt trội, Sony tin rằng máy chiếu hiệu suất cao này cùng các mẫu như