Đánh giá thời lượng pin của Galaxy S10, Galaxy S10+ và Galaxy S10e

Đánh giá thời lượng pin của Galaxy S10, Galaxy S10+ và Galaxy S10e

Điện thoại 12-03-2019, 18:50

PhoneArena đo thời lượng pin điện thoại bằng cách chạy tập lệnh web được thiết kế tùy chỉnh để tái tạo mức tiêu thụ