Những ưu nhược điểm của các mẫu xe hơi chạy bằng không khí nén

Những ưu nhược điểm của các mẫu xe hơi chạy bằng không khí nén

Tin Ô tô 15-03-2019, 10:21

Trên thế giới, ý tưởng chế tạo những chiếc xe hơi chạy bằng không khí (khí nén) đã xuất hiện từ lâu. Động cơ chạy bằng