Hướng dẫn cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp

Hướng dẫn cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp

Thiết bị số 9-03-2019, 20:00

Nhiệt độ tủ lạnh hiện nay thường được thiết lập ở nhiều mức độ làm lạnh, biểu thị mức nhiệt độ từ tăng dần hoặc giảm