Hành trình bền bỉ phát triển thời trang Việt với chiến lược Marketing của Ivy moda

Hành trình bền bỉ phát triển thời trang Việt với chiến lược Marketing của Ivy moda

Thương mại điện tử 11-01-2019, 13:20

Ngành thời trang Việt Nam đang chứng kiến rất nhiều thương hiệu vươn lên và trở thành một tên tuổi lớn. Mặc cho những