Rò rỉ thông tin về các biến thể và giá bán của Honor 9X Pro

Rò rỉ thông tin về các biến thể và giá bán của Honor 9X Pro

Điện thoại 19-06-2019, 00:30

Đầu tuần này, một người đến từ Trung Quốc (ichangezone) đã chia sẻ thông tin về các biến thể và giá cả khác nhau của