Faker “luyện tập” Yasuo tại máy chủ Trung Quốc

Faker “luyện tập” Yasuo tại máy chủ Trung Quốc

Video Game 19-10-2017, 21:39

Có khi nào mang Yasuo đập PoE không ta?