Apple tung một loạt các bản cập nhật dành cho iMovie, GarageBand, iWork, và Clips

Apple tung một loạt các bản cập nhật dành cho iMovie, GarageBand, iWork, và Clips

Tin tức ICT 10-11-2018, 13:08

Đầu tiên với iMovie, anh em giờ có thể kết nối màn hình ngoài với iPad hoặc iPhone, sử dụng ở chế độ phản chiếu màn

VIDEO - Demian Aditya: Escape Artist Attempts Deadly Performance - America's Got Talent 2017

VIDEO - Demian Aditya: Escape Artist Attempts Deadly Performance - America's Got Talent 2017

25-07-2017, 16:55

Demian brings his dangerous escape act to the outdoors and gets buried alive.n» Get The America's Got Talent App: